Spirit of Nature

Ervaar de wederkerige band tussen jou en de natuur

Onze Visie

Het uitgangspunt van Spirit of Nature is dat wij mensen deel uitmaken van de natuur. Zij omvat de Aarde met al wat haar omringt. Deelgenoot zijn van de natuur ervaar je via al je zintuigen, door middel van je kennis over de natuur, door jezelf te spiegelen aan de natuur en door op diep niveau in communicatie te zijn met de natuur.

De natuur is veel meer dan een decor waarin een wandeling of activiteit plaatsvindt: het gaat over een diepe verbondenheid en communicatie in en met de natuur. Hierdoor word je aangeraakt in je eigen kern, je eigen natuur. Dit vraagt om gelijkwaardigheid en wederkerigheid van jouw innerlijke natuur in en met de natuur.

Zorgen voor de Aarde en zorgen voor jezelf worden daarbij één. 

Het Netwerk

Wij – leden van het netwerk- zijn geïnspireerd door bovenstaande boodschap van Irene van Lippe Biesterfeld. Het heeft velen van ons ertoe aangezet om de opleiding tot Spirit of Nature gids te volgen en zelf tochten te gaan organiseren.

Jarenlang werd Spirit of Nature gedragen door Stichting NatuurWijs die zich inzet om alle basisschool kinderen op een intensieve manier de natuur te laten ervaren.

Begin 2021 is er een onafhankelijk Spirit of Nature Netwerk opgericht.
We zijn nu in een transformatie proces.

Allereerst willen wij elkaar inspireren en ondersteunen. Mettertijd staan wij open voor aansluiting van nieuwe leden die zich verwant voelen met onze visie. Samen kunnen wij een steeds groeiende stroom van mensen creëren die uitdragen en voor leven wat een wederkerige band tussen mens en natuur inhoudt.

Activiteiten met Spirit of Nature Netwerk leden

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan wandelingen of trainingen die door Spirit of Nature Netwerk leden worden aangeboden.

Spirit of Nature is een begeleide intuïtieve ervaring in de natuur. Wij wandelen met groepen of op individuele basis  in de allermooiste natuurgebieden die Nederland rijk is. Zo’n intuïtieve wandeling kan een thema hebben, bijvoorbeeld gekoppeld aan het jaargetijde of het natuurgebied. Kenmerkend is dat je tijdens een wandeling kan ervaren hoe je deel uitmaakt van de natuur die je omgeeft.

Tijdens de natuurwandeling is er alle tijd en ruimte voor verbinding: Jouw verbinding met de natuur maar ook met jezelf. Meditaties, visualisaties en opdrachten helpen je deze verbinding te verdiepen.