Over ons

Een korte kennismaking

Ons Verhaal

Spirit of Nature is ontstaan als initiatief van Stichting NatuurWijs en baseerde zich op het ‘Spirit of the Wild’ programma van Irene van Lippe-Biesterfeld op Bergplaas in Zuid-Afrika. Zij is ook bekend als de oprichtster van het Natuurcollege.

In de loop der jaren zijn er zo’n 45 – 50 mensen opgeleid tot gecertificeerd Spirit of Nature gids.
Wij danken Irene voor haar inzet om ons in te wijden in haar inspirerende visie op de verbinding tussen mens en natuur.

Vanaf 2021 hebben Stichting NatuurWijs en Spirit of Nature zich losgekoppeld. Dat betekent dat Spirit of Nature in de vorm van een zelfstandig netwerk doorgaat.

De huidige leden van het netwerk zijn merendeels opgeleide Spirit of Nature gidsen. Je vindt onze namen verderop.

Wij voelen ons geestverwanten en organiseren activiteiten voor netwerkleden onderling zoals bv twee keer per jaar een Inspiratiedag. Wij doen dit roulerend en op vrijwillige basis. Als uiting van ons commitment betalen wij een jaarlijkse bijdrage.
Ook bieden wij een aantal betaalde activiteiten voor publiek aan in de vorm van wandelingen en workshop. Ieder lid is zelf dan verantwoordelijk voor zijn/haar programma.

De kerngroepleden van het Netwerk sparren onderling over inhoudelijke onderbouwing, kwaliteit en koers.

Interesse in het Netwerk?

Wanneer je je aangetrokken voelt tot ons netwerk, ben je van harte welkom om een mailtje te sturen met info wie je bent, wat je expertise is en wat je in de wereld wil zetten op gebied van verbinding tussen mens en natuur. We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek/wandeling.

We zijn onderling nog aan het afstemmen hoe en op wat voor termijn we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Het komend jaar 2022 staat vooral in het teken van onze eigen basis verstevigen maar schroom niet contact te zoeken!

Gecertificeerde Spirit of Nature Gidsen:

   Overige Deelnemers: