Over ons

Een korte kennismaking

Ons Verhaal

Spirit of Nature is ontstaan als initiatief van Stichting NatuurWijs en baseerde zich op het ‘Spirit of the Wild’ programma van Irene van Lippe-Biesterfeld op Bergplaas in Zuid-Afrika. Zij is ook bekend als de oprichtster van het Natuurcollege.

In de loop der jaren zijn er zo’n 45 – 50 mensen opgeleid tot gecertificeerd Spirit of Nature gids.
Wij danken Irene voor haar inzet om ons in te wijden in haar inspirerende visie op de verbinding tussen mens en natuur.

Vanaf 2021 hebben Stichting NatuurWijs en Spirit of Nature zich losgekoppeld. Dat betekent dat Spirit of Nature in de vorm van een zelfstandig netwerk doorgaat.

De huidige leden van het netwerk zijn merendeels opgeleide Spirit of Nature gidsen. Je vindt onze namen verderop.

Wij voelen ons geestverwanten en organiseren activiteiten voor netwerkleden onderling zoals bv twee keer per jaar een Inspiratiedag. Wij doen dit roulerend en op vrijwillige basis. Als uiting van ons commitment betalen wij een jaarlijkse bijdrage.
Ook bieden wij een aantal betaalde activiteiten voor publiek aan in de vorm van wandelingen en workshop. Ieder lid is zelf dan verantwoordelijk voor zijn/haar programma.

De kerngroepleden van het Netwerk sparren onderling over inhoudelijke onderbouwing, kwaliteit en koers.

2023 Openstelling van het Netwerk: interesse in aansluiting?

Wanneer je je aangetrokken voelt tot ons Netwerk, ben je van harte welkom om je wens tot aansluiting kenbaar te maken.
Stuur ons svp een mailtje via het contactformulier met info over wie je bent, wat je expertise is en wat je in de wereld wil zetten op gebied van verbinding tussen mens en natuur. 

Je kunt ook een keer als introducé van een lid komen op onze Netwerkdagen, zodat je kunt proeven aan wie wij zijn en wij aan jou!
We zijn benieuwd naar je input!  Fijn om zo een breder veld te creëren!

 

We hebben een Facebook groep “Spirit of Nature Netwerk” waarbij je een verzoek kunt indienen om toegelaten te worden. Hierop kun je dan ook jouw activiteiten bekend maken. 

 

Je wordt als lid op de website vermeld met naam, je website en activiteiten indien je je lidmaatschap van € 15 betaald hebt. Het banknummer krijg je van ons na aanmelding. Dan kun je ook deelnemen aan de Netwerkdagen.

Deelnemers opgeleid als Spirit of Nature gids:

   Nieuwe deelnemers: